PHP-versionscheck | Kontrollera rättigheterna
  • PHP-version ok
  • Mapprättigheterna ok
Setup görs utan HTTPS / kryptering. Det rekommenderas att alla frontend och backend-upprop görs med endast HTTPS för att säkerställa integritet och datasäkerhet.